AIS

 • Hệ thống SAILOR 6280/6281 AIS (Class A)

  Hệ thống SAILOR 6280/6281 AIS mới (Class A) được xây dựng dựa trên những đặc tính cơ bản của một SAILOR chất lượng và tôn trọng các quy định thông tin liên lạc hàng hải

 • R5 Solid AIS - Transponder system

  The SAAB R5 SOLID AIS is our fifth generation transponder system, building on the success of the R4 AIS system, in operation on some 20,000 ships world-wide. The R5 SOLID includes an Inland AIS mode for European river going vessels

 • R5 Solid AIS - Transponder system

  Hệ thồng SAAB R5 SOLID AIS là hệ thống phát thế hệ thứ năm của chúng tôi, xây dựng trên sự thành công của hệ thống AIS R4, hoạt động trên 20.000 tàu trên toàn thế giới. R5 SOLID bao gồm chế độ AIS nội địa cho tàu sông châu Âu

 • R5 SUPREME AIS - Transponder system

  The SAAB R5 SUPREME AIS system is designed for SOLAS vessels and advanced applications such as Secure and Warship AIS. It fully utilizes our fifth generation transponder technology, building on the success of the R4 AIS system, which is in operation aboard some 20,000 ships worldwide

 • R5 SUPREME AIS - Transponder system

  Hệ thống SAAB R5 SUPREME AIS được thiết kế cho các tàu SOLAS và các ứng dụng tiên tiến như Secure và Tàu AIS. Sử dụng công nghệ thế hệ thứ năm của chúng tôi, xây dựng trên sự thành công của hệ thống AIS R4, hoạt động trên 20.000 tàu trên toàn thế giới. R5 SOLID bao gồm chế độ AIS nội địa cho tàu sông châu Âu

 • SAILOR 6280/6281 AIS System (Class A)

  The new SAILOR 6280/6281 AIS System (Class A) is built on the fundamental qualities that have made SAILOR a well and respected name in maritime communication.

 • Simrad NAIS 400 AIS

  Reduce your risk of collision with this fully integrated Class-B AIS transponder - essential for navigating today's busy shipping lanes and congested ports.

 • Simrad NAIS 400 AIS

  Giảm nguy cơ va chạm với tích hợp đầy đủ bộ cấp phát Class-B AIS - cần thiết cho việc điều hướng các tuyến đường biển và các cảng đông đúc hiện nay.

 • Simrad V5035 Class A Automatic Identification System

  The Simrad MX535B is a Class-A AIS transponder system. This is the most competitively priced Simrad Class-A AIS system to date, and offers both standalone and expanded system configuration options.

 • Tron AIS TR-8000

 • Tron AIS TR-8000