Sidebar

Các la bàn SIMRAD HS80A GNSS (Hệ thống vệ tinh toàn cầu Navigation) được thiết kế để cung cấp sự định hướng đáng tin cậy, ROT và thông tin vị trí cho SIMRAD Autopilots và MX Series của hành hải và hệ thống transponder AIS.

 • IMO Type-chấp thuận như là một vị trí chính và thiết bị định hướng khi sử dụng với SIMRAD CDU
 • Tương thích với các mới MX610 / MX612 / GN70 CDU's
 • Tăng cường hiệu qủa định hướng và định vị với GLONASS
 • Ném, cuộn và nhấc lên theo tiêu chuẩn đầu ra
 • Định hướng chính xác, cập nhật hướng 1-20 HzDGPS Vị trí chính xác (không có SA) < 1.0m
 • Độ chính xác vị trí GP (không có SA) < 3.0m
 • Khởi động nhanh chóng
 • Tích hợp nguồn DGPS gồm WAAS, EGNOS
 • Cung cấp hiệu chỉnh bên ngoài RTCM SC104
 • Nhiều vệ tinh theo dõi tốt hơn.
 • Giao diện NMEA 2000

La bàn SIMRAD HS80A GNSS là loại được phê duyệt chấp hành các quy định IMO mới nhất bao gồm RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring). Các HS80A phân phối hướng chính xác hơn 0,5 ° và cung cấp sự định vị chính xác sub-meter DGPS. Đây là cấp độ chính xác đạt được trong HS80A từ SBAS.

Loại được phê duyệt

Cả hai loại HS80A có hai chứng chỉ tuân thủ IMO đó là một lợi thế lớn cho khách hàng SIMRAD. Không cần thiết phải có một ăng ten IMO riêng biệt như la bàn đáp ứng cả hai chức năng điều hướng và định hướng.

Cảm biến bổ sung

Tích hợp cảm biến Gyro và cảm biến nghiêng đáp ứng thời gian khởi động nhanh và cung cấp thông tin cập nhật định hướng trong sự mất tín hiệu tạm thời của các vệ tinh.

Giao diện

Các la bàn HS80A được cung cấp với NMEA 2000 như giao diện tiêu chuẩn, nhưng có thể được sử dụng như một thiết bị NMEA 0183 với một cáp tùy chọn

Information

Picth/Roll Angle

Technical/Environmental

Operating Temperature -30°C to + 70°C (-22°F to + 158°F)
Operating Temperature Stored -40°C to + 85°C (-40°F to + 185°F)
Product Width 8.3 in / 209 mm
Product Height 5.8 in / 146 mm
Product Weight 5.4 lbs / 2.4 kg
Product Length [mm] 26.1 in / 663 mm

Other

Humidity Range [rh] 95% non-condensing
Compass Safe Distance [mm] 750

Power

Power Consumption 4.3 W nominal (GPS L1 + GLONASS L1)
4.6 W nominal (GPS L1 + GLONASS L1 + Beacon)
Reverse Polarity Protection Yes

Communications

Baud Rates 4800 - 38400
Correction I/O Protocol RTCM v2.3 (DGPS), RTCM SC-104, L-Dif
Data I/O Protocol NMEA 0183, NMEA 2000
Serial Ports 1 full-duplex RS232; 1 full-duplex RS422 and 1 half-duplex RS422 (Tx only)

GPS Navigation

Heading Accuracy 0.5°
Heading Fix 10s typical (valid position)
Rate of Turn 90°/s maximum
Receiver Type GNSS L1 Compass

Networking Connectors

Connectors Power/Data Connector: 18-pin, environmentally sealed

{/tabs}

Sản phẩm